Välkommen till Fritidshemmet

Vi vill ge barnen en trygg och meningsfull fritid där vi följer både individens och gruppens behov.

Vi har som mål att vara ute så mycket som möjligt, där den fria leken står i fokus, med inslag av styrda aktiviteter.